0

Wyszukiwarka

ABUS - NOWA MARKA W OFERCIE KASKÓW ROWEROWYCH - KASKI WYBIERANE PRZEZ MISTRZÓW

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój naszej oferty powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Gensportu.pl Mariusz Kamiński, Al. Wilanowska 93 lok. 37, 02-765 Warszawa, NIP: 5213546412, (dalej Administratorem).

 
Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochrona danych osobową prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@gensportu.pl, adres pocztowy: Gensportu.pl ul. Wita Stwosza 32 lok 5, 02-661 Warszawa

 
Skąd mamy Twoje dane?

Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie w momencie zakładania konta w prowadzonym przez Administratora sklepie internetowym www.gensportu.pl, w związku ze sprzedażą towarów w sklepie internetowym na stronie www.gensportu.pl

 
Ochrona danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne informacje (dane osobowe) do realizacji procesu realizacji zakupu i wysyłki towarów w sklepie www.gensportu.pl.
Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL, który gwarantuje, że połączenie pomiędzy Twoim komputerem, a stronami www.rascstre.pl związanymi z przesyłaniem danych osobowych (logowanie, rejestracja, formularze zamówień, płatności i dostawy) jest szyfrowana.

 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych osoby, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i/lub sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i/lub usługi;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów sprzedaży w sklepie internetowym Administratora;
 • realizacji innych umów zawieranych w ramach programów dostępnych dla klientów, jeżeli uczestniczysz w tych programach;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych określonych przez przepisy prawa

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in.:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, towarów sklepu internetowego Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail i/lub telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu internetowego Administratora oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając email na adres: sklep@gensportu.pl o treści „Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” oraz wskazując dane do identyfikacji Twojego konta klienta. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 
O jakie dane osobowe prosimy?

W trakcie rejestracji prosimy o:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki z zakupionymi towarami w sklepie internetowym gensportu.pltowarami;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do wystawienie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) i później do realizacji dostawy zakupionych przez Ciebie towarów;
 • e-mail – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepem gensportu.pl;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i niezbędne do realizacji dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w celu zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do realizacji dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w celu zaadresowania przesyłki;
 • adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
 •  

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do realizacji dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w celu zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do realizacji dostawy zakupionych przez Ciebie towarów w celu zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • Numer NIP – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy Klientom swobodny dostęp do danych osobowych. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, zmiany, zapomnienia, poprawiania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (sprostowanie);
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (Usunięcie danych);
 • Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych (ograniczenie przetwarzania danych);
 • Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i chcesz przekazać dane innemu Administratorowi (Przeniesienie danych)
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • Naszym dostawcom w celu realizacji Twoich zakupów oraz w celu realizacji Twoich uprawnień wynikających np. z rękojmi lub gwarancji;
 • Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie usług płatniczych na stronie www.gensportu.pl
 • Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim (UPS, GLS, DPD, DHL, INPOST i innym), w celu dostawy Twojego zamówienia;
 • Firmom związanym z analizą ruchu na stronie i remarketingiem (Google, Facebook), by zapewnić lepszą obsługę;
 • Firmie hostingowej, na której serwerach działa nasza strona internetowa oraz sklep internetowy;
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i/lub okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Back to Top
X
Produkt dodany do koszyka

Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Close